Världens barn behöver vårt stöd

En gåva till Rädda Barnen hjälper de barn som har det allra tuffast runt om i världen – som krigszoner och områden utsatta för klimatförändringar eller andra påfrestningar. Pengarna används där organisationens experter bedömer att behoven är som störst och gör som mest nytta. Med Ge Plats ger vi barn en ljusare framtid.

Rädda Barnen ska få sällskap – välj vilket

Vår ambition är att knyta till oss flera välgörenhetsorganisationer som får ta del av Flowbirds bidrag. Då kan företag själva välja vart vi donerar just ”deras” pengar.

Har du ett ändamål eller en organisation du vill att vi ska kontakta? Hör av dig och tack för att du ger plats.